Bygningsvernhuset | Velkommen!

Bygningsvernhuset er meg, Ingebjørg Øveraasen, som er kulturminnerådgiver og tilbyr tjenester relatert til verneverdige bygninger. Jeg bidrar til å se verdier i materialer, teknikker og bygningens historie, samt brukspotensialet. En verneverdig bygning kan ha en formell vernestatus, eller bli oppfattet som verdt å ta vare på, selv om det ikke foreligger formell fredning eller vern.

For å se noen av prosjektene jeg arbeider på, se Bygningsvernhuset på facebook. Her legger jeg også ut saker jeg er opptatt av. På Instagram deler jeg småglimt fra daglig virksomhet.

Tjenester

Firmaet har både offentlige og private oppdragsgivere, som fylkeskommuner, kommuner, museer, Riksantikvaren, rådgivnings-firmaer, borettslag, sameier og privatpersoner. Tjenester som tilbys:

 • Tilstandsanalyser
 • Vedlikeholdsplaner
 • Bygningsdokumentasjon, bygningsarkeologi
 • Farge- og materialundersøkelser
 • Mulighetsstudier
 • Prosjektering av restaurering/vedlikehold
 • Forvaltningsplaner
 • Vernevurderinger
 • Konsekvensanalyser
 • DIVE-analyser
 • Foredrag og undervisning
 • Samarbeid med og videreformidling av andre relevante fagpersoner
 • Øvrig kulturminnefaglig rådgivning/bygningsvernrådgivning

Om

Jeg er Ingebjørg Øveraasen (f. 1983), kulturminnerådgiver, daglig leder og eneste ansatte i Bygningsvernhuset AS. Jeg kommer fra Åsmarka i Ringsaker, og bor nå på Fåvang i Ringebu. Jeg er utdannet med master i arkitektur (det som tidligere het “sivilarkitekt”) fra NTNU i Trondheim, med spesialisering innen bygningsvern.

Som person er jeg opptatt av bygningsvern ut fra flere perspektiver: kulturhistorie, identitet, opplevelser, håndverk, og ikke minst ressursbruk. De fleste av husene vi skal bruke om 50 år er allerede bygget, og det å ta med oss den eldre bebyggelsen i det grønne skiftet gir oss mange fordeler på veien!

Tidligere har jeg arbeidserfaring fra Riksantikvaren, Maihaugen og Høyer Finseth (nå WSP Engineering). Ta gjerne kontakt om du ønsker referanser. Se også profilen min på LinkedIn.

Bygningsvernhuset AS ble formelt startet opp 1. august 2017.

Kontakt

Nederst finner du kontaktinformasjon. Kom gjerne på besøk til Bygningsvernhuset, men avtal helst på forhånd, slik at vi kan forsikre oss om at både jeg og kaffen er klar!