Bærekraftig ombruk

Bygningsvern er bærekraft i praksis ved at det som allerede er bygd får lengst mulig levetid. Det er mulig å oppnå store ressursbesparelser ved å fortsette å bruke bygningene slik de står, eller gi dem en ny bruk ved hjelp av mindre tilpasninger. Hvilken tilnærming som er egnet vil variere med grad av verneverdi sett opp mot grad av brukbarhet.

Om du ønsker å oppnå bærekraftig ombruk, kan jeg bidra i hele prosessen fra konsept for ombruk og mulighetsstudie til oppfølging i byggefase. Tidligere har jeg blant annet vært involvert i Jorderik på Lillehammer, Kleven gård på Bekkestua og Eiasetra i Trollheimen.

Kirker

Gamle kirker er noen av de viktigste kulturminnene vi har, og de krever ekstra god forståelse for verneverdier, materialer og bruken av bygningen.

Øvrig kulturminnerådgivning

Kort introduserende tekst over noen linjer som beskriver hva man finner om man trykker på knappen under

{

– Jeg lar meg fascinere av hvordan disse bygningene elegant hopper over «forventet levetid», og med litt vedlikehold fortsetter å fungere i århundrer.