Kirker

Gamle kirker er noen av de viktigste kulturminnene vi har, og de krever ekstra god forståelse for verneverdier, materialer og bruken av bygningen. Jeg har erfaring med kirker i både mur og tre, fra middelalderen og frem til 1900-tallet. Jeg tilbyr forundersøkelser, tilstandsvurderinger og setter opp vedlikeholdsplan for kirkebygget. Jeg gjør også mindre prosjekteringsoppdrag. Ved behov for tilgrensende kompetanse samarbeider jeg med andre fagpersoner, og kan derfor tilby komplette løsninger. Kirker jeg har jobbet med er blant annet Ringebu stavkirke, Borre kirke og flere 1900-tallskirker i Oslo.

Bærekraftig ombruk

Bygningsvern er bærekraft i praksis ved at det som allerede er bygd får lengst mulig levetid.

Øvrig kulturminnerådgivning

Kort introduserende tekst over noen linjer som beskriver hva man finner om man trykker på knappen under

{

– Jeg lar meg fascinere av hvordan disse bygningene elegant hopper over «forventet levetid», og med litt vedlikehold fortsetter å fungere i århundrer.