Bygningsvernhuset | Velkommen!

Bygningsvernhuset er meg, Ingebjørg Øveraasen, som er kulturminnerådgiver og tilbyr tjenester relatert til verneverdige bygninger. Jeg bidrar til å se verdier i materialer, teknikker og bygningens historie, samt brukspotensialet. En verneverdig bygning kan ha en formell vernestatus, eller bli oppfattet som verdt å ta vare på, selv om det ikke foreligger formell fredning eller vern.

Besøk gjerne Bygningsvernhuset på Instagram, hvor jeg deler småglimt fra daglig virksomhet.

Tjenester

Eksempler på utførte oppdrag sees under Referanseoppdrag, mens her er en oversikt over tjenester som tilbys:

 • Tilstandsanalyser
 • Vedlikeholdsplaner
 • Bygningsdokumentasjon, bygningsarkeologi
 • Fargeundersøkelser, forslag til fargesetting
 • Mulighetsstudier
 • Skisseprosjekter
 • Prosjektering av restaurering/vedlikehold
 • Forvaltningsplaner
 • Vernevurderinger
 • Kulturminneplaner
 • Konsekvensanalyser
 • DIVE-analyser
 • Foredrag og undervisning
 • Samarbeid med og videreformidling av andre relevante fagpersoner
 • Øvrig kulturminnefaglig rådgivning/bygningsvernrådgivning

Referanseoppdrag

Vurderinger av verneverdi, kulturminneplaner

 • Kartlegging og verdivurdering av moderne tids kulturminner, del av revidert kulturminneplan (Ullensaker kommune)
 • Antikvarisk restverdivurdering etter brann: Storgata 22, Lillehammer (privat)
 • Vurdering av verneverdi: Stallen, Nannestad kirkekontor (Nannestad kommune)
 • Vurdering av verneverdi: Sundgata 17-19, Drammen (privat)

Mulighetsstudier og skisseprosjekter

 • Skisseprosjekt universelt utformet gangadkomst: Ringebu stavkirke (Ringebu kirkelige fellesråd)
 • Mulighetsstudie og skisseprosjekt for framtidig bruk: Jorderike, Lillehammer (Fortidsminneforeningen)
 • Mulighetsstudie og skisseprosjekt for framtidig bruk: Farveriet i Moelv, Ringsaker (Farveriparken Eiendomsutvikling AS)
 • Skisseprosjekt for ombygging og tilbygg: Ol-Jons-garden, Trysil (privat)
 • Skisseprosjekt rehabilitering og tilbygg: Eiasetra, Jødalen (Grindal Ysteri)

Konsulentoppdrag

 • Konsulent i rådgivningstjeneste/bygningsvernsenter: Murbyen Oslo (Murbyen Oslo)
 • Bistand med saksbehandling og fredningssak, veiledning (Oppland/Innlandet fylkeskommune)

Bygningsdokumentasjon

 • Bygningsdokumentasjon og vurderinger som grunnlag for rehabilitering og ny bruk: Gamlevegen 32, Ullensaker, tidligere Forsvarets radiostasjon på Kløfta (Aeko Gamlevegen 32)
 • Bygningsdokumentasjon, oppmåling: Solstua, Ås (i fredningsprosess). Samarbeid med ARK. (Akershus fylkeskommune)
 • Bygningsdokumentasjon, oppmåling: Bryggerhus Søndre Horgen, Drøbak (privat)
 • Bygningsdokumentasjon, oppmåling, vurderinger før rekonstruksjon: Smie Voll gård, Hamar (Marius Kalseth)

Flytting av hus

 • Planlegging av flytting, oppfølging i gjennomføringsfase: To verneverdige bygninger fra Taraldrud i Ski til Follo museum i forbindelse med Politiets nasjonale beredskapssenter (Asplan Viak AS)
 • Vurdering av ulike metoder for flytting og deres påvirkning på husets kulturminneverdi, kostnadsoverslag for metodene: Østensjøveien 52, Oslo/Bryn kollektivknutepunkt (Bymiljøetaten, Oslo kommune)

Konsekvensanalyser

 • Konsekvensbeskrivelse av planlagt tiltak på bygningen: Nedre Storgate 3, Drammen (Werringgården ANS)
 • Konsekvensbeskrivelse av planlagt tiltak for eiendom: Fredli pensjonat, Drammen (privat)

Artikler

Undervisning og foredrag

 • Undervisning i byggeskikk og stilarter: “Trebygninger i Norge fra middelalderen til i dag” (Hjerleid/Handverksskolen AS)
 • Foredrag for eiendomsavdelingen: “Vedlikehold av mur: Hvordan utføre langsiktig vedlikehold på verneverdige murbygninger?” (Kultureiendommer/Kulturetaten, Oslo kommune)
 • Foredrag på bygningsvernseminar: “Bygningsvern og byggesak – Hva er hensiktsmessig bevaring og hvilken standard er bra nok?” (Akershus fylkeskommune)
 • Foredrag, Ombruksuka Oslo: “Trekker det fra vinduet ditt? – Gamle vinduer til begjær og besvær” (Murbyen Oslo)
 • Kurs i tekking med villskifer, Strangstadhågån på Tretten. Kurskoordinator faglig og praktisk. (Privat)
 • Styrelederskolen: “Har jeg søknadsplikt? Lover og regler som påvirker byggeprosessen” (Murbyen Oslo)
 • Søknadsverksted: “Andre støtteordninger + Hvordan skrive en god søknad?” (Murbyen Oslo)

Bygningsforvaltning, tilstandsanalyser

 • Tilstandsanalyse, vedlikeholdsplan med kostnadsoverslag, samarbeid med RIE/RIV: Hakadal kirke og Nittedal kirke (Nittedal kirkelige fellesråd)
 • Tilstandsanalyse, registrering i Askeladden: 38 objekter i fredningsprosess, svært varierende størrelse og karakter, unndratt offentlighet på grunn av sikkerhetssituasjon (Akershus bygningsvernsenter)
 • Tilstandsanalyse og kostnadsoverslag: Svalgangsbygningen på Gamle Hvam (Viken fylkeskommune)
 • Tilstandsanalyser og kostnadsoverslag: Sjøhuset fra Glein, naust fra Radøy og Utne (Norsk Maritimt Museum)
 • Tilstandsanalyse: Solstua, Ås (i fredningsprosess). Samarbeid med ARK. (Akershus fylkeskommune)
 • Tilstandsregistrering og objektregistrering i Askeladden: Fredede bygninger i Østerdalen, 60 stk (Hedmark fylkeskommune)
 • Tilstandsregistrering og objektregistrering i Askeladden: Fredede bygninger på Finnskogen, to finnetun (Riksantikvaren)
 • Oppfølging kalkyle og usikkerhetsanalyse istandsetting: Tuengen allé 10C/ Villa Stenersen, Oslo (WSP AS/Statsbygg)
 • Tilstandsanalyse av bygning i forblendet utmurt bindingsverk, inkludert avdekking av konstruksjon for kartlegging av skjulte skader: Hovedbygningen Gjøvik gård, Gjøvik (Mjøsmuseet AS)
 • Tilstandsanalyse, kostnadsoverslag, kartlegging av inventar: Jorderike, Lillehammer (Fortidsminneforeningen)
 • Tilstandsanalyse: Stallen, Nannestad kirkekontor (Nannestad kommune)
 • Tilstandsanalyse og kostnadsoverslag åtte bygninger: Nystu Trønnes, Stor-Elvdal (Stor-Elvdal kommune)
 • Tilstandsanalyse, kostnadsoverslag og prosjektbistand: Håheller, Lysefjoden (privat)
 • Tilstandsanalyse: Fabrikkbygning Vaterland, Gamle Fredrikstad (Christianslund Holding AS)
 • Kostnadsoverslag vedr. restaurering av tak: Oscars gate 73, Oslo (Sameiet Oscars gate 73)
 • Tilstandsanalyse verneverdig gårdsbebyggelse: Steig, Sør-Fron (privat)
 • Tilstandsanalyse og fargeundersøkelser sveitserhus: Bjarthaug, Helgøya (privat)
 • Tilstandsanalyse og bistand søknad Kulturminnefondet: Gamleskolen Øversjødalen (privat)
 • Tilstandsanalyse kjeller: Lersolveien 14, Oslo (privat)
 • Tilstandsanalyse og kostnadsoverslag seterstue: Nordre Eldåseter, Sør-Fron (privat)
 • Tilstandsanalyse, vedlikeholdsplan, konkurransegrunnlag for rehabilitering: Langaardløkken, Oslo (Sameiet Langaardløkken)
 • Tilstandsanalyse og vedlikeholdsplan: Norderhovgata 1-5, Oslo (Borettslaget Norderhovgt 1-5)
 • Tilstandsanalyse svalgangsbygning: Ullershov, Vormsund (privat)
 • Tilstandsanalyse: Bånerud, Brandval (privat)
 • Tilstandsanalyse: Fjøs Elstadkleiva, Ringebu (privat)
 • Tilstandsanalyse: Bryggerhus Søndre Horgen, Drøbak (privat)
 • Tilstandsanalyse: Platous gate 1-4, Oslo (Borettslaget Platousgate 1/4)

Annen rådgivning

 • Rammeavtale kulturminnefaglig rådgivning: Stortinget, Oslo (Kulturminnehjelp AS)
 • Rådgivning i forbindelse med vedlikehold og restaurering av verneverdig gårdsbebyggelse: Steig, Sør-Fron (privat)
 • Veiledning i forbindelse med rehabilitering av vereverdig trehusbebyggelse: Storgata 37A og 41, Lillehammer (Storgata 37B AS)
 • Rådgivning og oppfølging rundt istandsettingstiltak: Villa Østerli, Oslo (Sameiet Axel Flinders vei 2A)
 • Vurdering av anbefalte dreneringstiltak: Gabels gate 21 , Oslo (AS Gabels gate 21)
 • Rådgivning vedr. eksteriør fargesetting: Lybekkveien 48, Oslo (Sameiet Lybekkveien 48)
 • Vurderinger rundt rehabiliteringstiltak på tak: Stabækhøi, Bærum (Borettslaget Gamle Ringeriksvei 3)
 • Rådgivning rundt vedlikeholdstiltak: Nedre Goslia 12, Lommedalen (privat)
 • Rådgivning rundt rehabilitering: Kjørkjebakken 13, Tretten (privat)
 • Rådgivning rundt vedlikehold og rehabilitering: Lauvsalen, Øyer (privat)
 • Vurderinger rundt istandsetting: Isiveien 165, Skui (privat)
 • Rådgivning rundt vedlikehold og rehabilitering: Lovisenberg, Ridabu (privat)
 • Rådgivning rundt istandsetting av fabrikkbygning: Storvikveien 8, Bolga (privat)

Om

Jeg er Ingebjørg Øveraasen (f. 1983), kulturminnerådgiver, daglig leder og eneste ansatte i Bygningsvernhuset AS. Jeg kommer fra Åsmarka i Ringsaker, og bor nå på Fåvang i Ringebu. Jeg er utdannet med master i arkitektur (det som tidligere het “sivilarkitekt”) fra NTNU i Trondheim 2012, med spesialisering innen bygningsvern.

Som person er jeg opptatt av bygningsvern ut fra flere perspektiver: kulturhistorie, identitet, opplevelser, håndverk, og ikke minst ressursbruk. De fleste av husene vi skal bruke om 50 år er allerede bygget, og det å ta med oss den eldre bebyggelsen i det grønne skiftet gir oss mange fordeler på veien!

Tidligere har jeg arbeidserfaring fra Riksantikvaren, Maihaugen og Høyer Finseth AS (nå WSP AS). Medlem i ICOMOS.

Bygningsvernhuset AS ble formelt startet opp 1. august 2017.

Kontakt

Nederst finner du kontaktinformasjon. Kom gjerne på besøk til Bygningsvernhuset, men avtal helst på forhånd, slik at vi kan forsikre oss om at både jeg og kaffen er klar!