Tjenester

Eksempler på utførte oppdrag sees under Referanseoppdrag, mens her er en oversikt over tjenester som tilbys:

 • Tilstandsanalyser
 • Vedlikeholdsplaner
 • Bygningsdokumentasjon, bygningsarkeologi
 • Fargeundersøkelser, forslag til fargesetting
 • Mulighetsstudier
 • Skisseprosjekter
 • Prosjektering av restaurering/vedlikehold
 • Forvaltningsplaner
 • Vernevurderinger
 • Kulturminneplaner
 • Konsekvensanalyser
 • DIVE-analyser
 • Foredrag og undervisning
 • Samarbeid med og videreformidling av andre relevante fagpersoner
 • Øvrig kulturminnefaglig rådgivning/bygningsvernrådgivning