Om

Jeg er Ingebjørg Øveraasen (f. 1983), kulturminnerådgiver, daglig leder og eneste ansatte i Bygningsvernhuset AS. Jeg kommer fra Åsmarka i Ringsaker, og bor nå på Fåvang i Ringebu. Jeg er utdannet med master i arkitektur (det som tidligere het “sivilarkitekt”) fra NTNU i Trondheim 2012, med spesialisering innen bygningsvern.

Som person er jeg opptatt av bygningsvern ut fra flere perspektiver: kulturhistorie, identitet, opplevelser, håndverk, og ikke minst ressursbruk. De fleste av husene vi skal bruke om 50 år er allerede bygget, og det å ta med oss den eldre bebyggelsen i det grønne skiftet gir oss mange fordeler på veien!

Tidligere har jeg arbeidserfaring fra Riksantikvaren, Maihaugen og Høyer Finseth AS (nå WSP AS). Medlem i ICOMOS.

Bygningsvernhuset AS ble formelt startet opp 1. august 2017.