Referanseoppdrag

Bygningsforvaltning

 • Tilstandsanalyse, vedlikeholdsplan med kostnadsoverslag, samarbeid med RIE/RIV: Hakadal kirke og Nittedal kirke (Nittedal kirkelige fellesråd)
 • Tilstandsanalyser og kostnadsoverslag: Sjøhuset fra Glein, naust fra Radøy og Utne (Norsk Maritimt Museum)
 • Tilstandsregistrering og objektregistrering i Askeladden: Fredede bygninger i Østerdalen, 41 stk (Hedmark fylkeskommune)
 • Tilstandsregistrering og objektregistrering i Askeladden: Fredede bygninger på Finnskogen, to finnetun (Riksantikvaren)
 • Oppfølging kalkyle og usikkerhetsanalyse istandsetting: Tuengen allé 10C, Oslo/Villa Stenersen (WSP AS/Statsbygg)
 • Tilstandsanalyse av bygning i forblendet utmurt bindingsverk, inkludert avdekking av konstruksjon for kartlegging av skjulte skader: Hovedbygningen Gjøvik gård (Mjøsmuseet AS)
 • Tilstandsanalyse, kostnadsoverslag, kartlegging av inventar, mulighetsstudie/skisseprosjekt: Jorderike, Lillehammer (Fortidsminneforeningen)
 • Tilstandsanalyse, kostnadsoverslag og prosjektbistand: Håheller, Lysefjoden (privat)
 • Tilstandsanalyse: Fabrikkbygning Vaterland, Gamle Fredrikstad (Christianslund Holding AS)
 • Kostnadsoverslag vedr. restaurering av tak: Oscars gate 73, Oslo (Sameiet Oscars gate 73)
 • Tilstandsanalyse, vedlikeholdsplan og oppfølging av rehabilitering: Langaardløkken (Sameiet Langaardløkken)
 • Tilstandsanalyse og vedlikeholdsplan: Norderhovgata 1-5, Oslo (Borettslaget Norderhovgt 1-5)
 • Tilstandsanalyse svalgangsbygning: Ullershov, Vormsund (privat)
 • Tilstandsanalyse: Bånerud, Brandval (privat)

Vurderinger av verneverdi

 • Kartlegging og verdivurdering av moderne tids kulturminner: Ullensaker kommune (Ullensaker kommune)
 • Antikvarisk restverdivurdering etter brann: Storgata 22, Lillehammer (privat)

Flytting av hus

 • Planlegging av flytting, oppfølging i gjennomføringsfase: To verneverdige bygninger fra Taraldrud i Ski til Follo museum i forbindelse med Politiets nasjonale beredskapssenter (Asplan Viak AS)
 • Vurdering av ulike metoder for flytting og deres påvirkning på husets kulturminneverdi, kostnadsoverslag for metodene: Østensjøveien 52, Oslo/Bryn kollektivknutepunkt (Bymiljøetaten, Oslo kommune)

Prosjekter

 • Konsulent i rådgivningstjeneste/bygningsvernsenter: Murbyen Oslo (Murbyen Oslo)

Undervisning og foredrag

 • Undervisning i byggeskikk og stilarter: “Trebygninger i Norge fra middelalderen til i dag” (Hjerleid/Handverksskolen AS)
 • Foredrag for eiendomsavdelingen: “Vedlikehold av mur: Hvordan utføre langsiktig vedlikehold på verneverdige murbygninger?” (Kultureiendommer/Kulturetaten, Oslo kommune)
 • Foredrag på bygningsvernseminar: “Bygningsvern og byggesak – Hva er hensiktsmessig bevaring og hvilken standard er bra nok?” (Akershus fylkeskommune)

Annen rådgivning

 • Rådgivning og oppfølging rundt istandsettingstiltak: Villa Østerli (Sameiet Axel Flinders vei 2A)
 • Skisseprosjekt for ombygging og tilbygg: Ol-Jons-garden, Trysil (privat)
 • Vurdering av anbefalte dreneringstiltak: Gabels gate 21 , Oslo (AS Gabels gate 21)
 • Rådgivning vedr. eksteriør fargesetting: Lybekkveien 48, Oslo (Sameiet Lybekkveien 48)
 • Rådgivning rundt vedlikeholdstiltak: Nedre Goslia 12, Lommedalen (privat)
 • Vurderinger rundt istandsetting: Isiveien 165, Skui (privat)
 • Rådgivning rundt istandsetting av fabrikkbygning: Storvikveien 8, Bolga (privat)